Архів новин

Пон
Втр
Срд
Чтв
Птн
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Січень 2012
 

Рішення Рівненської міської ради № 1548 від 5 січня 2012 року Про бюджет міста Рівного на 2012 рік | Газета 7 Днів

Рішення Рівненської міської ради № 1548 від 5 січня 2012 року Про бюджет міста Рівного на 2012 рік

12.01.2012 00:00
Переглядів:164

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
(12 сесія, 6 скликання)
РІШЕННЯ № 1548 від 5 січня 2012 року
Про бюджет міста Рівного на 2012 рік

Відповідно до статей 22 та 143 Конституції України, пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», рішення Рівненської обласної ради від 30 грудня 2011 року № 540 «Про обласний бюджет на 2012 рік», за погодженням із постійними комісіями міської ради Рівненська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити доходи бюджету міста Рівного на 2012 рік у сумі 756 980,127 тис. гривень згідно з додатком 1 до цього рішення, в тому числі:

1.1. доходи загального фонду – в сумі 681 513,647 тис. гривень, з них:

? доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів – 312 697,2 тис. гривень;

? дотація вирівнювання з державного бюджету – 102 133,5 тис. гривень;

? додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 1 759,447 тис. гривень;

? доходи, що не враховуються при розрахунку міжбюджетних трансфертів, – 62 060,3 тис. гривень;

? субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (загальний фонд) – 4 000,0 тис. гривень;

? субвенції із загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 198 378,3 тис. гривень, у тому числі:

– на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам і тимчасової державної допомоги дітям – 139 889,9 тис. гривень;

– на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 43 524,5 тис. гривень;

– на надання пільг і житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу –
13,3 тис. гривень;

– на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на отримання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд і прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 14 238,9 тис. гривень;

– на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» – 711,7 тис. гривень;

? субвенції із загального фонду обласного бюджету в сумі
484,9 тис. гривень, у тому числі: на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 484,9 тис. гривень.

1.2. доходи спеціального фонду – у сумі 75 466,480 тис. гривень (додаток 1).

У складі спеціального фонду субвенції зі спеціального фонду державного бюджету місцевим бюджетам становлять 20 066,8 тис. гривень, у тому числі: на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах – 20 066,8 тис. гривень.

Обсяг бюджету розвитку в складі доходів спеціального фонду в 2012 році встановити в розмірі 25 018,480 тис. гривень (у тому числі власні надходження до бюджету розвитку – 25 018,480 тис. гривень).

2. Затвердити видатки бюджету міста Рівного на 2012 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, за головними розпорядниками коштів в обсязі 756 973,227 тис. гривень, у тому числі:

– видатки загального фонду бюджету – 677 513,647 тис. гривень;

– видатки спеціального фонду бюджету – 79 459,580 тис. гривень.

У складі видатків спеціального фонду бюджету видатки бюджету розвитку становлять 29 018,480 тис. гривень (з них: доходи бюджету розвитку – 25 018,480 тис. гривень; кошти субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), – 4 000,0 тис. гривень).

3. Затвердити повернення кредитів до бюджету та надання кредитів з бюджету міста Рівного на 2012 рік у сумі 6,9 тис. гривень, згідно з додатком 4 до цього рішення:

3.1. обсяги надання кредитів – у сумі 276,9 тис. гривень, у тому числі: із спеціального фонду бюджету – 276,9 тис. гривень (з них за рахунок повернення відсотків до спеціального фонду – 6,9 тис. гривень);

3.2. обсяги повернення кредитів – у сумі 270,0 тис. гривень, у тому числі до спеціального фонду бюджету міста – 270,0 тис. гривень.

4. Установити профіцит загального фонду бюджету міста Рівного в сумі 4 000,0 тис. гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд) (додаток 7).

5. Установити дефіцит спеціального фонду бюджету міста Рівного в сумі 4000,0 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 7).

6. Затвердити видатки загального та спеціального фондів міського бюджету, кредитування із спеціального фонду бюджету (з урахуванням пункту 2,3 цього рішення):

– за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів – згідно з додатком 2;

– за головними розпорядниками коштів – згідно з додатком 3;

– повернення кредитів до бюджету та надання кредитів з бюджету – згідно з додатком 4;

– за об’єктами, фінансування яких у 2012 році буде проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міста Рівного, – згідно з додатком 5;

– на виконання окремих галузевих програм – згідно з додатком 6;

– за фінансуванням бюджету міста Рівного – згідно з додатком 7.

7. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів бюджету міста на 2012 рік у сумі 1 000,0 тис. гривень.

8. Передбачити резервний фонд міського бюджету на 2012 рік у розмірі 200,0 тис. гривень.

9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету міста Рівного на 2012 рік відповідно до підпунктів 1–5 та 7 пункту 2 статті 55 Бюджетного кодексу України.

10. Установити, що в процесі виконання бюджету міста у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів, Управління бюджету і фінансів здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах бюджету.

11. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фондів заробітної плати, затверджених для бюджетних установ у кошторисах.

12. Розпорядники коштів міського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету в 2012 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, у межах бюджетних асигнувань, встановлених їм кошторисом, з дотриманням помісячного плану асигнувань загального фонду бюджету (крім коштів субвенції з державного та обласного бюджетів), а за спеціальним фондом бюджету – виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

13. Установити, що бюджетні зобов’язання приймаються розпорядниками коштів у обсягах, що не перевищують суми бюджетних призначень, визначених у рішенні про бюджет міста. Установити, що зобов’язання, взяті розпорядниками коштів без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.

14. Розпорядникам коштів міського бюджету при виконанні бюджету забезпечити в повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості. Розпорядникам забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником обґрунтованих лімітів споживання.

15. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені додатком 3 до цього рішення, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких надпланових обсягів у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій, комунальних послуг та енергоносіїв.

Зміни до спеціального фонду бюджету, що вносяться розпорядниками коштів міського бюджету в частині власних надходжень бюджетних установ по надходженнях і видатках, обов’язково надаються Управлінню бюджету і фінансів для їх попереднього погодження.

16. Установити, що пропозиції постійних комісій Рівненської міської ради, управлінь, відділів, інших служб виконавчого комітету про надання пільг щодо оподаткування юридичних і фізичних осіб або виділення додаткових асигнувань з бюджету розглядаються лише за умови, що вони одночасно подають пропозиції і розрахунки на відповідне поповнення доходів або скорочення видатків міського бюджету.

17. Доручити Управлінню бюджету і фінансів вносити зміни в розпис міського бюджету за доходами та видатками в міжсесійний період, з наступним затвердженням цих змін Рівненською міською радою, в разі:

– внесення змін до обласного бюджету, що стосуються обсягів субвенцій та дотацій (збільшення або зменшення річної суми доходів та видатків, перерозподіл між видами), які надаються бюджету міста Рівного;

– уточнення обсягів видатків під фактичні видатки головних розпорядників міського бюджету (в межах одного виду субвенції).

18. Дозволити виконавчому комітету Рівненської міської ради відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України отримувати:

– позики на покриття тимчасових касових розривів, що можуть виникати під час виконання бюджету міста Рівного, в частині фінансування захищених статей видатків;

– середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів бюджету міста Рівного на 2012 рік, визначених у законі про Державний бюджет України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

19. Відповідно до пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України та статей 65 і 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» доручити Управлінню бюджету і фінансів за погодженням з комісією з питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю розміщувати тимчасово вільні кошти бюджету міста Рівного на депозитних рахунках в установах банків відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

20. Надати Управлінню бюджету і фінансів право приводити доходи і видатки бюджету міста Рівного у відповідність із змінами та доповненнями до бюджетної та відомчої класифікацій.

21. Доручити Управлінню бюджету і фінансів за поданням Управління житлово-комунального господарства здійснювати видатки на суму перевиконання збору за першу реєстрацію транспортного засобу понад обсяги, затверджені в бюджеті міста Рівного на 2012 рік, за напрямами, затвердженими розпорядженням міського голови.

22. Доручити Управлінню бюджету і фінансів за поданням Управління економіки міста здійснювати видатки на суму перевиконання надходжень від екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, понад обсяги, затверджені в бюджеті міста Рівного на 2012 рік, за напрямами, затвердженими розпорядженням міського голови.

23. Відповідно до пункту 2 статті 101 Бюджетного кодексу України передбачити в бюджеті міста Рівного іншу субвенцію обласному бюджету Рівненської області в сумі 554,5 тис. гривень на обслуговування осіб міста Рівного з обмеженими фізичними можливостями в центрах соціальної реабілітації дітей-інвалідів та центрах професійної реабілітації інвалідів.

24. При розподілі вільних залишків коштів бюджету передбачити додатково кошти на капітальні видатки галузі «Освіта» і розглянути пропозиції постійної комісії з питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю щодо виділення коштів на комп’ютеризацію шкіл міста Рівного, на відзначення переможців конкурсу «Кращий вчитель року», капітальний ремонт поліклінічного відділення Дитячої міської лікарні на вул. Дорошенка, фінансування Комплексної програми профілактики злочинності в місті Рівному на 2012 – 2015 роки.

25. Контроль за виконанням цього рішення доручити всім постійним комісіям міської ради та секретарю міської ради А. Грещуку, а організацію його виконання – начальникам управлінь – головним розпорядникам коштів міського бюджету.

Міський голова   В. ХОМКО

Додатки до рішення Рівненської міської ради від 5 січня 2012 року № 1548

7d.rv.ua дозволяє безкоштовно використовувати інформацію, розміщену на сайті “7 днів” за умови гіперпосилання та згадки першоджерела.

Реклама

Loading...

Додати новий коментар

Filtered HTML

  • Адреси сторінок і електронної пошти автоматично перетворюються у посилання.
  • Дозволені теґи HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.

Plain text

  • Не дозволено жодних HTML теґів.
  • Адреси сторінок і електронної пошти автоматично перетворюються у посилання.
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсилкам спаму.
2 + 0 =
More information?

Ризикну порушити спірну тему про балкони та лоджії. Спершу їх будують, а поті... Далі

Опитування

Який спосіб ви вважаєте найкращим для управління багатоквартирним будинком?