Архів новин

Пон
Втр
Срд
Чтв
Птн
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Листопад 2013
 

Проект рішення Рівненської міської ради Про внесення змін до рішення Рівненської міської ради від 12.07.2011 № 1000 | Газета 7 Днів

Проект рішення Рівненської міської ради Про внесення змін до рішення Рівненської міської ради від 12.07.2011 № 1000

21.11.2013 00:00
Переглядів:314

Повідомлення

Управління бюджету і фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради спільно з Державною податковою інспекцією у м. Рівному Головного управління Міндоходів у Рівненській області розробили проект регуляторного акта «Про внесення змін до рішення Рівненської міської ради від 12.07.2011 № 1000 “Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”».

Із зауваженнями та пропозиціями звертатися протягом місяця з дня опублікування за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 12а, каб. 201, тел. 22-70-41, управління бюджету і фінансів.

 

Проект

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
(шосте скликання)
РIШЕННЯ вiд “___” ___________ 2013 року                     № ______

Про внесення змін до рішення Рівненської міської ради від 12.07.2011 № 1000 «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 10, 12 та 265 Податкового кодексу України Рівненська міська рада В И Р I Ш И Л А :

1. Внести зміни в додаток до рішення Рівненської міської ради від 12 липня 2011 року № 1000 «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», виклавши Положення про порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в новій редакції.

2. Установити, що це рішення підлягає обов’язковому опублікуванню в газеті Рівненської міської ради «Сім днів».

3. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю (голова постійної комісії – Е. Галайчук), постійній комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, розвитку місцевого самоврядування (голова постійної комісії – О. Чубай), постійній комісії з питань економічного розвитку, промисловості, інвестицій та підтримки підприємництва (голова постійної комісії – О. Сачук), постійній комісії з питань міського господарства та екології (голова постійної комісії – А. Хорхолюк), постійній комісії з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства та соціального захисту населення (голова постійної комісії – І. Виноградова) та секретарю міської ради А. Грещуку, а організацію його виконання – начальнику Державної податкової інспекції в м. Рівному М. Калитюку.

Міський голова Володимир ХОМКО

 Додаток до рішення міської ради
«____»_________ №____

Положення про порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1. Загальні положення

1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюється згідно з Податковим кодексом України.

1.2. Наведені у цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

– об’єкти житлової нерухомості – будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки. Об’єкти житлової нерухомості поділяються на такі типи:

а) житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості;

б) житловий будинок садибного типу – житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

в) прибудова до житлового будинку – частина будинку, яка розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

г) квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

ґ) котедж – одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

д) кімнати в багатосімейних (комунальних) квартирах – ізольоване помешкання в квартирі, у якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;

е) садовий будинок – будинок для літнього (сезонного) використання, який у питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

є) дачний будинок – житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

2. Платники податку

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3. Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий або дачний будинок, але не більш як один такий об’єкт на одного платника податку;

ґ) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які відповідно до закону мають статус багатодітних, або прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більш як один такий об’єкт на сім’ю, опікуна, піклувальника;

д) гуртожитки;

е) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, яких виховують одинокі матері (батьки), але не більш як один такий об’єкт на дитину.

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

4.3. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно, виходячи з житлової площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

4.4. У разі наявності у платника податку – фізичної особи більше ніж одного об’єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків), база оподаткування обчислюється виходячи з сумарної житлової площі таких об’єктів з урахуванням норм підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення.

5. Пільги зі сплати податку

5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 250 кв. метрів;

в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) – на 370 кв. метрів.

Таке зменшення надається раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Пільги зі сплати податку не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).

5.2. Міська рада може встановлювати додаткові пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до абзацу першого цього підпункту.

6. Ставка податку

6.1. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для фізичних осіб встановлюються за 1 кв. метр бази оподаткування в розмірі:

а) 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, – для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

б) 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, – для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлового будинку/будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів;

в) 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, – для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв. метрів;

г) 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, – для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких перевищує 740 кв. метрів.

6.2. Ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для юридичних осіб встановлюється за 1 кв. метр бази оподаткування в розмірі:

а) 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, – для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

б) 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, – для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів.

7. Податковий період

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8. Порядок обчислення суми податку

8.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості в такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше ніж одного об’єкта житлової нерухомості одного виду, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів «б» і «в» цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги житлової площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 8.1 пункту 8 цього Положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

– об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

– розміру житлової площі об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

– права на користування пільгою зі сплати податку;

– розміру ставки податку;

– нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання(реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення.

8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані до 15 квітня року, в якому набрало чинності це Положення, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.5. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою в порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

9.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

9.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власникові після отримання інформації про перехід права власності.

10. Строки та порядок сплати податку

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до бюджету міста Рівного згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

10.2. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

11. Відповідальність за порушення податкового законодавства та контроль податкових органів

11.1. Платники податку та їх посадові особи несуть відповідальність у разі здійснення порушень, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за яким покладено на контролюючі органи, відповідно до Податкового кодексу України та інших законів України.

11.2. За неподання, порушення порядку заповнення і строків подання податкової декларації контролюючим органам, недостовірність наданої інформації платники податку та їх посадові особи несуть відповідальність відповідно до норм Податкового кодексу України.

11.3. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, здійснюють контролюючі органи.

Секретар ради Андрій ГРЕЩУК

 Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Рівненської міської ради «Про внесення змін до рішення Рівненської міської ради від 12.07.2011 № 1000 “Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”»

Назва регуляторного органу: Управління бюджету і фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради, Державна податкова інспекція у м. Рівному

Назва документа: рішення Рівненської міської ради.

Розробник аналізу регуляторного впливу: Управління бюджету і фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради, Державна податкова інспекція у м. Рівному.

Відповідальна особа: начальник управління бюджету і фінансів Шульга В.О., начальник Державної податкової інспекції у м.Рівному Калитюк М.М.

Контактні телефони: 0(362) 22-70-41, 28-06-18.

1. Визначення проблеми. Визначення причини проблеми. Обґрунтування

Відповідно до статті 10 Податкового кодексу України податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, належить до переліку місцевих податків та зборів і є обов’язковим для встановлення місцевими радами.

Статтею 265 Податкового кодексу України встановлено податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначено платників податку, об’єкт і базу оподаткування та передбачено граничні розміри ставки податку, які встановлює міська рада.

На виконання вимог Податкового кодексу України та з метою забезпечення додаткових надходжень до бюджету міста Рівного 12 липня 2011 року міська рада ухвалила рішення № 1000 «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки». Оскільки Законом України від 4 липня 2013 року № 403-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо об’єктів нерухомості» внесено зміни до порядку справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, вищезгадане рішення міської ради також потребує внесення відповідних змін. У зв’язку з цим пропонується ухвалити рішення Рівненської міської ради «Про внесення змін до рішення Рівненської міської ради від 12.07.2011 № 1000 “Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”».

2. Визначення груп, на які проблема має найбільший вплив

У сферу впливу згаданої проблеми потрапляють фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості, міська рада.

3. Обґрунтування неможливості вирішення питання ринковим механізмом

Проблему не можна вирішити ринковим способом, оскільки встановлення місцевих податків і зборів, в тому числі ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є прерогативою міської влади.

4. Обґрунтування неможливості розв’язання проблеми за допомогою наявних регуляторних актів

У зв’язку з ухваленням Закону України від 04.07.2013 № 403-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо об’єктів нерухомості» необхідно привести рішення Рівненської міської ради від 12.07.2013 № 1000 «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» у відповідність до норм чинного законодавства.

5. Мета регулювання:

– встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

– забезпечити сплату податку юридичними та фізичними особами відповідно до встановлених ставок податку;

– забезпечити додаткові надходження до бюджету міста.

6. Альтернативи

Можливі такі альтернативні варіанти:

– збереження існуючого стану, тобто неприйняття рішення «Про внесення змін до рішення Рівненської міської ради від 12.07.2011 № 1000 “Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”». У цьому разі Положення про порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затверджене рішенням ради від 12.07.2011 № 1000, не відповідатиме чинному законодавству;

– ухвалення рішення «Про внесення змін до рішення Рівненської міської ради від 12.07.2011 № 1000 “Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”» забезпечить виконання вимог чинного законодавства.

7. Механізми для розв’язання проблеми

Регуляторний вплив здійснюється шляхом ухвалення рішення про внесення змін до діючого рішення ради.

8. Обґрунтування терміну дії

Термін дії регуляторного акта розпочинається з моменту набрання чинності і діятиме до внесення змін до діючого законодавства.

9. Показники результативності та заходів із відстеження

У результаті проведення як базового, так і повторного дослідження будуть аналізуватись такі показники:

– рівень виконання показників сплати податку (щоквартально);

– тенденції зміни кількості платників.

Контроль за справлянням податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, здійснює Державна податкова інспекція у м. Рівному.

Аналіз вигод та витрат

проекту рішення Рівненської міської ради «Про внесення змін до рішення Рівненської міської ради від 12.07.2011 № 1000 Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

Категорія суб’єктів, на які впливає документ
Органи влади
Вигоди Витрати
Рішення Рівненської міської ради від 12 липня 2011 року № 1000 «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» відповідатиме чинному законодавству  

Немає

Суб’єкти господарювання
Вигоди Витрати
Збільшення надходжень до бюджету міста, що забезпечить збільшення видатків на виконання програм місцевого значення (благоустрій міста, соціальний захист, культурно-мистецькі програми, розвиток фізичної культури і спорту тощо) Сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до встановлених ставок у разі наявності об’єкта оподаткування
Населення
Вигоди Витрати
Збільшення надходжень до бюджету міста, що забезпечить збільшення видатків на виконання програм місцевого значення (благоустрій міста, соціальний захист, культурно-мистецькі програми, розвиток фізичної культури і спорту тощо). Сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до встановлених ставок у разі наявності об’єкта оподаткування.

Начальник управління бюджету і фінансів Віктор ШУЛЬГА

7d.rv.ua дозволяє безкоштовно використовувати інформацію, розміщену на сайті “7 днів” за умови гіперпосилання та згадки першоджерела.

Реклама

Loading...

Додати новий коментар

Filtered HTML

  • Адреси сторінок і електронної пошти автоматично перетворюються у посилання.
  • Дозволені теґи HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.

Plain text

  • Не дозволено жодних HTML теґів.
  • Адреси сторінок і електронної пошти автоматично перетворюються у посилання.
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсилкам спаму.
6 + 6 =
More information?

Шість підказок про наші біди і відступництво від Бога

... Далі

І відкрилася правда, куди вели Україну всі наші вожді

 

... Далі

Опитування

Який спосіб ви вважаєте найкращим для управління багатоквартирним будинком?