Архів новин

Пон
Втр
Срд
Чтв
Птн
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Липень 2013
 

Рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради № 110 від 9 липня 2013 року | Газета 7 Днів

Рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради № 110 від 9 липня 2013 року

25.07.2013 00:00
Переглядів:537

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 110 від 9 липня 2013 року                                                       м. Рівне

Про забезпечення безперервності в системі обліку об’єктів нерухомого майна на території міста Рівне

У зв’язку із впровадженням урядом України реформ, пов’язаних з оптимізацією в системі державної реєстрації речових прав, та з метою забезпечення належного функціонування системи обліку нерухомого майна на території Рівненської міської ради, збереження цілісності напрацьованої бази в цьому напрямку, на виконання вимог ст.ст. 7, 140, 142, 143 Конституції України, ст.ст. 30,43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком Рівненської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Порядок обліку об’єктів нерухомого майна на території міста Рівне (додається).

2. Встановити, що комунальне підприємство «Рівненське міське бюро технічної інвентаризації» є єдиним суб’єктом господарювання, на який покладається відповідальність за ведення обліку об’єктів нерухомого майна (відмінних від земельної ділянки), функції поточної систематизації, поповнення, використання та подальшого збереження напрацьованої бази матеріалів технічної інвентаризації.

3. Комунальному підприємству «Рівненське міське бюро технічної інвентаризації» (Давидчук Т.О.) забезпечити взаємодію з органами місцевого самоврядування щодо інформування в межах чинного законодавства про роботу, яка проводиться.

4. Контроль за виконанням рішення доручити міському голові В. Хомку.

Міський голова Володимир ХОМКО
Керуючий справами виконкому Святослав ВЛАСЮК

 Додаток до рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради від 09.07.2013 № 110

 Порядок обліку об’єктів нерухомого майна на території м. Рівне

 1. Порядок визначає правила ведення та формування Єдиної бази даних обліку об’єктів нерухомого майна і надання інформації щодо цього майна на території м. Рівне і діє до часу врегулювання порядку ведення обліку об’єктів нерухомого майна на законодавчому рівні.

2. Основним завданням обліку об’єктів нерухомого майна є забезпечення виконання делегованих повноважень виконавчого комітету Рівненської міської ради, визначених пп. 10 п. «б» ст. 30
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (облік відповідно до закону об’єктів нерухомого майна незалежно від форм власності) шляхом отримання даних про їх кількісний та якісний стан, приналежність, технічний стан і його вартість.

3. Облік об’єктів нерухомого майна здійснює Комунальне підприємство «Рівненське міське бюро технічної інвентаризації» (у подальшому – БТІ).

4. Обліку в БТІ підлягають усі об’єкти нерухомості незалежно від форми власності, які розташовані на території, підвідомчій Рівненській міській раді.

5. Для користування цим Порядком вживаються такі терміни:

інвентаризаційна справа – сукупність матеріалів технічної інвентаризації, що характеризують об’єкт;

облік об’єктів нерухомого майна – це процес накопичення, зберігання на постійній основі, узагальнення та опрацювання інформації щодо об’єктів нерухомого майна на паперових носіях.

6. До об’єктів нерухомого майна, які підлягають обліку в БТІ, належать:

– будинковолодіння, житлові та садові будинки, які розташовані на земельних ділянках, за окремою адресою;

– будівлі, розміщені на окремих земельних ділянках, такі як гаражі, будівлі виробничого, господарського, соціально-побутового, складського та іншого призначення;

– приміщення, як частини внутрішнього об’єму житлових будинків, будівель, обмежені будівельними елементами;

– квартири багатоквартирних будинків;

– споруди (інженерні, гідротехнічні і т.п.) – земельні поліпшення, які не належать до будівель і приміщень і призначені для виконання спеціальних технічних функцій.

7. Облік об’єктів нерухомого майна проводиться з метою:

– забезпечення неухильного виконання делегованих повноважень виконавчого комітету Рівненської міської ради, визначених пп. 10 п. «б» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (облік відповідно до закону об’єктів нерухомого майна незалежно від форм власності);

– ведення Єдиної бази об’єктів нерухомого майна;

– накопичення та збереження достовірної інформації про фактичний стан об’єктів нерухомого майна, усі зміни в його технічному стані та переходи права власності;

– інформаційного забезпечення органів місцевого самоврядування, органів державної влади, їх посадових осіб, власників – для виконання покладених на такі органи повноважень;

8. Облік об’єктів нерухомого майна здійснюється на підставі технічної інвентаризації таких об’єктів незалежно від того, побудовані вони за належно оформленими документами або самовільно.

9. Технічна інвентаризація проводиться згідно з Інструкцією про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвердженою наказом Держбуду України від 24.05.2001 за № 127 та зареєстрованою в Мін’юсті України 10.07.2001 за № 582/5773 (зі змінами і доповненнями).

10. Облік об’єктів поділяється на первинний і поточний.

Первинний облік – це дія, коли об’єкт нерухомості вперше заноситься в інвентаризаційну справу і облікову книгу і йому присвоюється черговий реєстраційний номер. Разом з об’єктом нерухомості в інвентаризаційну справу і облікову книгу під тим же реєстраційним номером записується і суб’єкт права власності – фізична або юридична особа.

Поточний облік – це поточні інвентаризаційно-оцінювальні роботи для встановлення змін за відповідний період часу і облік переходу права власності на об’єкт нерухомості від одних власників до інших.

11. Облік об’єктів нерухомого майна здійснюється на паперових (по можливості – електронних) носіях шляхом ведення облікових книг та інвентаризаційних справ.

12. Правовстановлювальним документом, який засвідчує виникнення або перехід права власності на об’єкт нерухомого майна, є одним із документів, перерахованих в п.27 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 703 (зі змінами і доповненнями) та інші документи, які були чинні на момент здійснення реєстрації права власності.

Якщо заявник не надав копію правовстановлювального документа на об’єкт нерухомого майна, який підлягає обліку, БТІ запитує інформаційну довідку відповідно до Порядку надання інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 703 (зі змінами і доповненнями).

13. Облік переходу права власності на об’єкт нерухомого майна здійснюється в тій же інвентаризаційній справі та обліковій книзі і під тим же реєстраційним номером, під яким здійснювався первинний облік цього об’єкта.

14. Облік об’єктів нерухомого майна здійснюється шляхом внесення записів в облікові книги, які ведуться окремо по житловому і нежитловому фонду.

15. Облікова книга повинна бути пронумерована, прошита, скріплена печаткою БТІ і підписом начальника БТІ.

16. Нумерація в реєстраційних книгах йде з першого номера, записи в книгах ведуться по мірі надходження замовлень.

17. Об’єкту, який підлягає первинному обліку, присвоюється один реєстраційний номер незалежно від кількості співвласників.

18. Запис в облікову книгу при первинному обліку проводиться з урахуванням того, що надалі виникне потреба в проведенні поточного обліку, тобто при первинному обліку залишаються декілька сторінок незаповненими. Коли в процесі поточного обліку всі сторінки будуть заповненими, реєстрація продовжується в додатковій книзі, а в попередній робиться позначка, що запис продовжується в додатковій книзі (вказати номер книги і номер сторінки).

19. Облікові записи здійснюється в таких облікових книгах:

а) на житлові об’єкти нерухомого майна, які належать фізичним та юридичним особам;

б) на нежитлові об’єкти нерухомого майна, які належать фізичним та юридичним особам.

20. Усі виправлення в облікових книгах посвідчуються підписом посадової особи, яка відповідає за правильність записів, і скріплюється печаткою БТІ. При цьому виправлені записи закреслюються так, щоб було видно старі записи.

21. Для обліку безхозного нерухомого майна БТІ здійснює підготовку необхідних документів відповідно до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 703.

22. Після проведення всіх робіт з обліку та інвентаризації об’єктів нерухомого майна заявнику видається технічний паспорт з відповідною відміткою.

23. Суб’єкт господарювання, який виготовив технічну документацію на об’єкт нерухомого майна, перед видачею її замовнику передає два примірники для взяття на облік у БТІ, якому доручено вести цей облік у зоні його обслуговування, для проставляння на всіх примірниках технічної документації штампа такого змісту:

Прийнято на облік

Начальник__________

БТІ             м.п.

____________________

дата

Один примірник технічної документації залишається в БТІ для зберігання.

24. Комунальне підприємство «Рівненське міське бюро технічної інвентаризації» відповідно до вимог Закону України «Про інформацію», Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» надає довідки про технічний стан об’єкта нерухомості, інформацію про власників об’єкта нерухомості, підстав виникнення права власності (станом до 31.12.2012), копії матеріалів інвентаризаційних справ на запити і звернення, з урахуванням того, що БТІ є суб’єктом господарювання, діяльність якого здійснюється на підставі госпрозрахунку.

25. Усі виконавчі органи Рівненської міської ради, підприємства, установи і організації, підпорядковані виконкому і раді, та інші підприємства, організації та установи, які оформляють документи дозвільного характеру, укладають і виконують договори з надання житлово-комунальних послуг, реєстрації місця проживання громадян, виконання певних дій, пов’язаних з об’єктами нерухомого майна, використовують лише інформацію, яка наявна в технічному паспорті з відміткою «Прийнято на облік».

26. За невиконання чи неналежне виконання вимог цього порядку винні особи несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Керуючий справами виконкому Святослав ВЛАСЮК

7d.rv.ua дозволяє безкоштовно використовувати інформацію, розміщену на сайті “7 днів” за умови гіперпосилання та згадки першоджерела.

Реклама

Loading...

Додати новий коментар

Filtered HTML

  • Адреси сторінок і електронної пошти автоматично перетворюються у посилання.
  • Дозволені теґи HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.

Plain text

  • Не дозволено жодних HTML теґів.
  • Адреси сторінок і електронної пошти автоматично перетворюються у посилання.
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсилкам спаму.
1 + 0 =
More information?

Шість підказок про наші біди і відступництво від Бога

... Далі

І відкрилася правда, куди вели Україну всі наші вожді

 

... Далі

Опитування

Який спосіб ви вважаєте найкращим для управління багатоквартирним будинком?