Архів новин

Пон
Втр
Срд
Чтв
Птн
Суб
Нед
1
2
3
 
Грудень 2017
 

Рівненська міська рада (7 скликання) РІШЕННЯ № 3867 від 21 грудня 2017 року | Газета 7 Днів

Рівненська міська рада (7 скликання) РІШЕННЯ № 3867 від 21 грудня 2017 року

27.12.2017 18:48
Переглядів:789

Про бюджет міста Рівного на 2018 рік

 

Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Рівненська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2018 рік:

- доходи бюджету міста Рівного у сумі 

2 687 280,66 тисячі гривень згідно з додатком 1 до цього рішення, у тому числі:

- доходи загального фонду бюджету міста Рівного – 2 615 918,4 тисячі гривень;

- доходи спеціального фонду бюджету міста Рівного – 71 362,26 тисячі гривень, у тому числі бюджету розвитку – 22 184,6 тисячі гривень;

- видатки бюджету міста Рівного в сумі 

2 689 266,391 тисячі гривень, в тому числі:

- видатки загального фонду бюджету міста Рівного – 2 613 118,4 тисячі гривень;

- видатки спеціального фонду бюджету міста Рівного – 76 147,991 тисячі гривень;

- повернення кредитів до бюджету міста Рівного у сумі 468,8 тисячі гривень, в тому числі до спеціального фонду бюджету міста – 468,8 тисячі гривень;

- надання кредитів з бюджету міста Рівного в сумі 2208 тисяч гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету міста Рівного – 1700 тисяч гривень та надання кредитів із спеціального фонду бюджету міста Рівного – 508 тисяч гривень (з них за рахунок повернення відсотків до спеціального фонду 39,2 тисячі гривень);

- профіцит загального фонду бюджету міста Рівного у сумі 1100 тисяч гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);

- профіцит спеціального фонду бюджету міста Рівного у сумі 2074,363 тисячі гривень, напрямком використання якого визначити погашення кредиту Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) згідно з додатком 7;

- дефіцит спеціального фонду бюджету міста Рівного у сумі 6 899,294 тисячі гривень (бюджет розвитку (спеціальний фонд)), джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 1100 тисяч гривень, коштів кредиту НЕФКО на фінансування інвестиційного проекту «Впровадження енергозбереження у трьох школах та системи енергоменеджменту в бюджетних установах м. Рівне» – 5 799,294 тисячі гривень згідно з додатком 7.

Затвердити у складі видатків головного розпорядника коштів – управління бюджету і фінансів – видатки на реалізацію заходів щодо соціально-економічного розвитку територій, з подальшим спрямуванням на цілі, передбачені програмою соціально-економічного розвитку міста Рівного на 2015–2019 роки в сумі 92 384,138 тисячі гривень.

2. Затвердити на 2018 рік розподіл видатків, повернення кредитів до бюджету та надання кредитів з бюджету, фінансування бюджету по загальному і спеціальному фондах бюджету міста Рівного:

- за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 2;

- повернення кредитів до бюджету міста Рівного та розподіл надання кредитів з бюджету міста Рівного згідно з додатком 3;

- за об’єктами, видатки на які будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5;

- на реалізацію місцевих (регіональних) програм згідно з додатком 6;

- фінансування бюджету міста Рівного на 2018 рік згідно з додатком 7.

3. Визначити розмір оборотного залишку бюджетних коштів бюджету міста Рівного на 2018 рік в сумі 2000,0 тисячі гривень.

4. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України установити граничний розмір боргу бюджету міста Рівного станом на 31 грудня 2018 року в сумі 6 055,004 тисячі гривень 75 коп.

5. Затвердити міжбюджетні трансферти з бюджету міста Рівного місцевим/державному бюджетам на 2018 рік згідно з додатком 4:

- відповідно до статей 96, 99 Бюджетного кодексу України – реверсну дотацію з бюджету міста Рівного державному бюджету в сумі 41 896,5 тисячі гривень;

- відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України – «Іншу субвенцію» з загального фонду бюджету міста Рівного в сумі 582 тисячі гривень обласному бюджету Рівненської області на обслуговування осіб м. Рівного з обмеженими фізичними можливостями в Рівненському обласному центрі комплексної реабілітації інвалідів.

6. Передбачити резервний фонд міського бюджету на 2018 рік у розмірі 24 000,0 тисячі гривень.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету міста Рівного на 2018 рік відповідно до частини 2 статті 55 Бюджетного кодексу України, в тому числі:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- обслуговування державного (місцевого) боргу;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Установити, що в процесі виконання бюджету міста, у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів, управління бюджету і фінансів здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах бюджету.

9. Розпорядники коштів міського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету в 2018 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, у межах бюджетних асигнувань, встановлених їм кошторисом, з дотриманням помісячного плану асигнувань загального фонду бюджету (крім коштів субвенції з державного та обласного бюджету), а за спеціальним фондом бюджету – виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

10. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Розпорядникам забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником обґрунтованих лімітів споживання.

11. Керівникам бюджетних установ утримувати чисельність працівників і здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

12. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені додатком 2 до цього рішення, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких надпланових обсягів передусім на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій, комунальних послуг та енергоносіїв.

Зміни до спеціального фонду бюджету, що вносяться розпорядниками коштів міського бюджету в частині власних надходжень бюджетних установ по надходженнях і видатках, обов’язково надаються управлінню бюджету і фінансів для їхнього попереднього погодження.

13. Установити, що пропозиції постійних комісій міської ради, управлінь, відділів, інших служб виконавчого комітету, інші пропозиції про надання пільг щодо оподаткування юридичних і фізичних осіб або виділення додаткових асигнувань з бюджету розглядаються лише за умови, що вони одночасно подають пропозиції і розрахунки на відповідне поповнення доходів або скорочення видатків міського бюджету.

14. Установити, що у загальному фонді бюджету міста Рівного на 2018 рік:

 - до доходів належать надходження визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;

 - джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України щодо бюджету міста Рівного;

 - джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста Рівного на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста Рівного на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України.

Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста Рівного на 2018 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

16. Доручити управлінню бюджету і фінансів вносити зміни в розпис міського бюджету за доходами та видатками, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного й обласного бюджетів, інших місцевих бюджетів у міжсесійний період, з подальшим затвердженням цих змін міською радою, в разі:

- внесення змін до розпису Державного бюджету в частині дотацій та субвенцій, які надаються бюджету міста Рівного або передаються з нього до державного бюджету;

- внесення змін до обласного та інших місцевих бюджетів щодо обсягів субвенцій (збільшення або зменшення річної суми доходів та видатків, перерозподіл між видами субвенцій, встановлення інших видів субвенцій), які надаються бюджету міста Рівного;

- уточнення обсягів видатків відповідно до фактичних видатків головних розпорядників коштів міського бюджету (в межах одного виду субвенції).

17. Надати право виконавчому комітету Рівненської міської ради, відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України, отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів, що можуть виникати під час виконання бюджету міста Рівного, в частині фінансування захищених статей видатків загального фонду (в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду).

18. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України та статті 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» доручити начальнику управлінню бюджету і фінансів розміщувати тимчасово вільні кошти бюджету міста Рівного на депозитних рахунках в установах банків відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, за погодженням із постійною комісією з питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю.

19. Відповідно до статті 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 3 статті 16 Бюджетного кодексу України доручити начальнику управління бюджету і фінансів здійснювати місцеві запозичення, в тому числі місцеві зовнішні запозичення, шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій, з правом подавати та одержувати необхідні заяви, довідки та інші документи, підписувати документи, правочини, а також вчиняти всі інші дії, пов’язані із здійсненням запозичення, у межах, визначених рішенням про бюджет міста Рівного.

20. Надати управлінню бюджету і фінансів право приводити доходи, видатки і фінансування бюджету м. Рівне у відповідність до змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації.

21. Додатки №№ 1–7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

22. Контроль за виконанням цього рішення доручити всім постійним комісіям міської ради і секретарю міської ради С. Паладійчуку, а організацію його виконання – начальникам управлінь – головним розпорядникам коштів міського бюджету.

Міський голова Володимир ХОМКО

Секретар Рівненської міської ради Сергій ПАЛАДІЙЧУК

7d.rv.ua дозволяє безкоштовно використовувати інформацію, розміщену на сайті “7 днів” за умови гіперпосилання та згадки першоджерела.

Реклама

Loading...

Додати новий коментар

Filtered HTML

  • Адреси сторінок і електронної пошти автоматично перетворюються у посилання.
  • Дозволені теґи HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.

Plain text

  • Не дозволено жодних HTML теґів.
  • Адреси сторінок і електронної пошти автоматично перетворюються у посилання.
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсилкам спаму.
7 + 1 =
More information?

Шість підказок про наші біди і відступництво від Бога

... Далі

І відкрилася правда, куди вели Україну всі наші вожді

 

... Далі

Опитування

Який спосіб ви вважаєте найкращим для управління багатоквартирним будинком?